Nye regler for naturalytelser

Nye regler for naturalytelser

I en prinsipputtalelse den 15.november fra skattedirektoratet kom det viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattlegges, og hvordan dette påvirker arbeidsgiver- og arbeidstaker. Forslaget skal tre i kraft 1.januar 2019, men endringer kan...