Økonomistyring i krisetider

Økonomistyring i krisetider

Koronaviruset fører til usikkerhet og kan få konsekvenser for mange virksomheter. Flere selskaper har opplevd at inntektsgrunnlaget har falt bort. I en slik situasjon er det viktig å få kontroll over økonomien og likviditeten til selskapet. Experto Credite ønsker å gi...
Arbeidsgivers behandling av tips

Arbeidsgivers behandling av tips

Skattedirektoratet har fra begynnelsen av 2019 lagt fram et forslag som går ut på at arbeidsgivere må behandle tips på samme måte som med ordinær lønn. Det betyr at arbeidsgivere er pålagt å innrapportere, forta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips som...
Nye regler for beregning av sykepenger for 2019

Nye regler for beregning av sykepenger for 2019

Hovedregelen for beregning av sykepenger vil endres fra 1. januar. Nå er det slik, at inntekten de tre siste kalendermånedene før den ansatte ble syk skal brukes som utgangspunkt. Dette påvirker både i og utenfor arbeidsgiverperioden. Det vil dermed berøre alle som...
Endringer i diettsatser

Endringer i diettsatser

I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen innføre egne skattefrie satser for diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting. De nye regulativene i diettgodtgjørelsen vil medføre økte kostnader ved reise med diettgodtgjørelse.Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen...
Nye regler for naturalytelser

Nye regler for naturalytelser

I en prinsipputtalelse den 15.november fra skattedirektoratet kom det viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattlegges, og hvordan dette påvirker arbeidsgiver- og arbeidstaker. Forslaget skal tre i kraft 1.januar 2019, men endringer kan...