Interimleder

 

Interimleder – Management for hire

Hos Experto får du rask tilgang på solid lederkompetanse for både avgrensede prosjekter og lengre perioder. Vi har ressurser tilgjengelig med bred hands-on erfaring fra forretnings, prosjekt- og personalledelse som kan leies inn ved midlertidig behov. En interimleder er en midlertidig ressurs med solid ledererfaring, som vet hva som skal til for at selskaper lykkes, evner å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger, iverksetter tiltak og har sterk gjennomføringskraft. Interimledere er på plass i løpet av svært kort tid, gir selskaper fleksibilitet, er kostnadseffektivt, løser både akutte kompetansebehov og gir tilgang på cutting edge kompetanse!

Har ditt selskap behov for økonomisjef, daglig leder, regnskapssjef, prosjektleder eller andre
lederstillinger? Ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Kontakt oss for en hyggelig prat!

Social

Trondheim

Kobbes gate 2,

7042 Trondheim

Steinkjer

Hamnegata 20,

7714 Steinkjer